Deze website is opgezet om het recreatief zeilen met modelzeilboten in Nederland te promoten.
Deze makers van deze website hebben geen enkele commerciële bedoeling met deze site, het is slechts een ondersteuning van een
hobbymatige interesse in rc-modelzeilen.
Deze website bevat in principe geen illegaal materiaal, of materiaal dat in strijd is met andermans copyrights, maar wij achten ons niet
aansprakelijk als blijkt dat we onverhoopt toch nog dingen over het hoofd hebben gezien.
In principe is alle HTML, PHP code en grafisch materiaal op deze website het intellectuele eigendom van Modelzeilen.nl en mag dan ook
niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt! Mocht u dingen tegenkomen die volgens u in strijd zijn met uw
of andermans copyrights, dan zouden wij het zeer erg op prijs stellen als u ons dat liet weten.
Op deze site staan een aantal links naar andere websites. We zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Ze zijn
uitsluitend Ter Leering en de Vermaak geplaatst.
De informatie op deze webpagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, U kunt er echter geen acute;én rechten aan
ontlenen.
Deze site is ontworpen voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels voor Microsoft Internet Explorer.
Het meevaren op onze evenementen/vaardagen geschiedt geheel op eigen risico en Modelzeilen.nl is op geen enkele manier
aansprakelijk voor evt. opgelopen schade aan bijvoorbeeld boten, zenders, personen en/of voertuigen etc.
Heeft u een opmerkingen of verzoek, stuur dan s.v.p. even een aan de beheerder. info@modelzeilen.nl.
Disclaimer
www.modelzeilen.nl - disclaimer